Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası ("Politika"), Podi ("Mobil Uygulama Geliştiricisi", "biz", "biz" veya "bizim") sizin ("Kullanıcı", "siz" veya "sizin") sağlayabileceğiniz kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri ("Kişisel Bilgiler") toplar, korur ve kullanır, Podi mobil uygulamasında ve herhangi bir ürün veya hizmetinde (ortak olarak "Mobil Uygulama" veya "Hizmetler").

Ayrıca Kişisel Bilgilerinizi kullanımımız ve bu bilgilere nasıl erişebileceğiniz ve bu bilgileri nasıl güncelleyebileceğiniz ile ilgili olarak kullanabileceğiniz seçenekleri de açıklar. Bu Politika, sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin uygulamaları veya istihdam etmediğimiz veya yönetmediğimiz bireyler için geçerli değildir.

Otomatik bilgi toplama

Mobil Uygulamayı açtığınızda, sunucularımız cihazınızın gönderdiği bilgileri otomatik olarak kaydeder. Bu veriler, cihazınızın IP adresi ve konumu, cihaz adı ve sürümü, işletim sistemi türü ve sürümü, dil tercihleri, Mobil Uygulamamızda aradığınız bilgiler, erişim saatleri ve tarihleri ve diğer istatistikler gibi bilgileri içerebilir.

Otomatik olarak toplanan bilgiler yalnızca olası kötüye kullanım durumlarını belirlemek ve Mobil Uygulama trafiği ve kullanımı ile ilgili istatistiksel bilgiler oluşturmak için kullanılır. Bu istatistiksel bilgi, sistemin belirli bir kullanıcısını tanımlayacak başka bir şekilde birleştirilmez.

Kişisel bilgilerin toplanması

Mobil Uygulamayı bize kim olduğunuzu söylemeden veya birisinin sizi belirli, tanımlanabilir bir birey olarak tanımlayabileceği herhangi bir bilgiyi ifşa etmeden kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bazı Mobil Uygulama özelliklerini kullanmak istiyorsanız, belirli Kişisel Bilgileri (örneğin adınız ve e-posta adresiniz) sağlamanız istenebilir. Mobil Uygulamada bir hesap oluşturduğunuzda, içerik yayınladığınızda veya çevrimiçi formları doldururken bilerek sağladığınız bilgileri alır ve saklarız. Gerektiğinde, bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

 • Kullanıcı adı, benzersiz kullanıcı kimliği, şifre vb. hesap ayrıntıları
 • Enlem ve boylam gibi mobil cihazın coğrafi konum verileri.
 • Mobil cihazdaki kişiler, takvim, galeri vb. belirli özellikler.

Bize Kişisel Bilgilerinizi vermemeyi seçebilirsiniz, ancak o zaman bazı Mobil Uygulama özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz. Hangi bilgilerin zorunlu olduğu konusunda emin olmayan kullanıcılar bizimle iletişime geçebilirler.

Toplanan bilgilerin kullanımı ve işlenmesi

Mobil Uygulama ve Hizmetlerimizi sizin için kullanılabilir hale getirmek veya yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için belirli Kişisel Bilgileri toplamamız ve kullanmamız gerekir. İstediğimiz bilgileri sağlamazsanız, size istenen ürün veya hizmetleri sağlayamayabiliriz. Ancak, sizinle ilgili Kişisel Bilgileri başka kaynaklardan da toplayabiliriz. Sizden topladığımız bilgilerden herhangi biri aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

 • Sorulara yanıt verin ve destek sunun
 • Kullanıcı geri bildirimi isteyin
 • Kullanıcı deneyimini geliştirin
 • Mobil Uygulama ve Hizmetlerimizi çalıştırın

Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi, dünyanın neresinde olduğunuz Mobil Uygulamamızla nasıl etkileşim kurduğunuza ve aşağıdakilerden birinin geçerli olup olmadığına bağlıdır:

i. Bir veya daha fazla belirli amaç için onayınızı verdiyseniz; bununla birlikte, Kişisel Bilgilerin işlenmesi Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasası'na veya Avrupa Veri Koruma Kanunu’na tabi olduğunda geçerli değildir;

ii. Sizinle bir anlaşmanın gerçekleştirilmesi ve/veya sözleşme öncesi yükümlülükleri için bilgi sağlanması gereklidir;

iii. İşlem, tabi olduğunuz yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir;

iv. İşleme, kamu yararına veya bize verilen resmi otoritenin uygulanmasında yürütülen bir görevle ilgilidir;

v. İşleme tarafımızdan veya üçüncü bir tarafın izlediği meşru menfaatler için gereklidir.

Bazı mevzuatlara göre, böyle bir işleme itiraz edene kadar (kapsam dışında kalmayı seçerek), aşağıdaki onaylara veya aşağıdaki yasal dayanaklara güvenmek zorunda kalmadan bilgileri işlememize izin verilebileceğini unutmayın. Her halükarda, işlem için geçerli olan spesifik yasal temeli ve özellikle Kişisel Bilgilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmeli bir gereklilik olup olmadığını veya bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gerekliliği açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyarız.

Toplanan verinin paylaşıldığı istatistik uygulamaları:

Google Analytics for Firebase, Google Firebase

Paylaşılan ve takip edilen veri: Uygulama  açma kapama, Uygulama güncellemeleri; Çerezler; cihaz bilgisi; konum bilgisi; Satın almalar; oturum sayısı; kullanıcı sayısı ; işletim sistemi; oturum süresi; reklam yönetimi için cihaz tanım verileri; Kullanım verileri.

Bilgi yönetimi

Hakkınızdaki bazı Kişisel Bilgileri silebilirsiniz. Mobil Uygulama veya Hizmetler değiştikçe silebileceğiniz Kişisel Bilgiler değişebilir. Bununla birlikte, Kişisel Bilgileri sildiğinizde, iştiraklerimize ve ortaklarımıza karşı yükümlülüklerimize ve aşağıda açıklanan amaçlara uymak için gereken süre boyunca kayıtlarımızda bulunmayan Kişisel Bilgilerin bir kopyasını tutabiliriz. Kişisel Bilgilerinizi veya hesabınızı kalıcı olarak silmek isterseniz, bizimle iletişime geçerek bunu yapabilirsiniz.

Bilgilerin açıklanması

Talep edilen Hizmetlere bağlı olarak veya herhangi bir işlemi tamamlamak veya talep ettiğiniz herhangi bir hizmeti sağlamak için, bilgilerinizi, bizimle çalışan güvenilir üçüncü taraflarla, bize yardımcı olmak için güvendiğimiz diğer bağlı kuruluşlarla ve yan kuruluşlarla onayınızla paylaşabiliriz. Mobil Uygulama ve Hizmetlerin kullanımınıza sunulmuştur. Kişisel Bilgileri bağlı olmayan üçüncü taraflarla paylaşmayız. Bu hizmet sağlayıcılar, bizim adımıza hizmet gerçekleştirmek veya yasal gerekliliklere uymak dışında, bilgilerinizi kullanma veya ifşa etme yetkisine sahip değildir. Kişisel Bilgilerinizi bu amaçlar için yalnızca gizlilik politikaları bizimkilerle tutarlı olan veya Kişisel Bilgiler ile ilgili politikalarımıza uymayı kabul eden üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Bu üçüncü taraflara, yalnızca belirlenmiş işlevlerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları Kişisel Bilgiler verilir ve bizlere Kişisel Bilgileri kendi pazarlama veya diğer amaçlarıyla kullanma veya açıklama yetkisi vermeyiz.

Bilgilerin saklanması

Kişisel Bilgilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek ve yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerekmediği veya izin verilmediği sürece sözleşmelerimizi yürürlüğe koymak için gereken süre boyunca saklayıp kullanacağız. Kişisel Bilgilerinizi güncelledikten veya sildikten sonra topladığınız veya birleştirdiğiniz verileri kullanabiliriz, ancak sizi kişisel olarak tanımlayacak şekilde kullanmayız. Saklama süresi sona erdiğinde, Kişisel Bilgiler silinecektir.  Bu nedenle, saklama hakkı sona erdikten sonra erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı uygulanamaz.

Bilgi aktarımı

Bulunduğunuz yere bağlı olarak, veri aktarımları bilgilerinizi kendi ülkeniz dışında bir ülkede aktarmayı ve depolamayı içerebilir. Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye veya uluslararası kamu hukuku ile yönetilen veya BM gibi iki veya daha fazla ülke tarafından kurulan herhangi bir uluslararası kuruluşa bilgi aktarımının yasal dayanağı ve aldığı güvenlik önlemleri hakkında bilgi edinme hakkınız vardır. Bu tür bir aktarım gerçekleşirse, bu Gizlilik Politikasının ilgili bölümlerini kontrol ederek daha fazla bilgi edinebilir veya iletişim bölümünde verilen bilgileri kullanarak bize danışabilirsiniz.

Kullanıcıların hakları

Tarafımızdan işlenen bilgilerinizle ilgili belirli haklar kullanabilirsiniz. Özellikle, aşağıdakileri yapma hakkına sahipsiniz:

i. Bilgilerinizin işlenmesine daha önce onay verdiğiniz durumlarda onayı geri çekme hakkına sahipsiniz;

ii. İşleme rıza dışında yasal bir temelde yürütülürse bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır;

iii. Bilginin bizim tarafımızdan işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin belirli yönleri hakkında açıklama alma ve işleme tabi tutulan bilgilerin bir kopyasını edinme hakkına sahipsiniz;

iv. Bilgilerinizin doğruluğunu doğrulama ve güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkınız vardır;

v. Belirli koşullar altında bilgilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz, bu durumda bilgilerinizi depolamaktan başka bir amaç için işlemeyeceğiz;

vi. Belirli koşullar altında Kişisel Bilgilerinizi bizden silmeye hakkınız vardır;

vii. Bilgilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta alma ve teknik olarak uygunsa herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetleyiciye aktarma hakkına sahipsiniz.

Bu hüküm, bilgilerinizin otomatik yollarla işlenmesi ve işlemin sizin izninize, parçası olduğunuz bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklerine dayanması koşuluyla geçerlidir.

İşleme itiraz hakkı

Kişisel Bilgilerin kamu yararına işlenmesi durumunda, tarafımıza verilen resmi bir makamın kullanılması veya bizim tarafımızdan izlenen meşru menfaatler amacıyla, bu durumun gerekçelendirilmesi için özel durumunuzla ilgili bir zemin sunarak bu tür işlemlere itiraz edebilirsiniz.

GDPR kapsamındaki veri koruma hakları

Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde (EEA) ikamet ediyorsanız, belirli veri koruma haklarına sahipsiniz. Mobil Uygulama Geliştiricisi, Kişisel Bilgilerinizin kullanımını düzeltmenize, değiştirmenize, silmenize veya sınırlandırmanıza olanak tanıyacak makul adımlar atmayı amaçlamaktadır. Hakkınızda sahip olduğumuz Kişisel Bilgilerinizden haberdar olmak ve bu bilgilerin sistemlerimizden kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bize ulaşın. Belirli durumlarda, aşağıdaki veri koruma haklarına sahip olursunuz:

 • Sakladığımız Kişisel Bilgilerinize erişim talep etme ve Kişisel Bilgilerinize erişme hakkına sahipsiniz.
 • Yanlış olduğuna inandığınız tüm Kişisel Bilgileri düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, eksik olduğuna inandığınız Kişisel Bilgileri doldurmamızı isteme hakkına da sahipsiniz.
 • Bu Gizlilik Politikasının belirli koşulları altında Kişisel Bilgilerinizin silinmesini isteme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel Bilgilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel Bilgilerinizin işlenmesinde kısıtlamalar arama hakkına sahipsiniz. Kişisel Bilgilerinizin işlenmesini kısıtladığınızda, bunu saklayabiliriz ancak daha fazla işlemeyeceğiz.
 • Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilerin yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.
 • Ayrıca, Mobil Uygulama Geliştiricisinin Kişisel Bilgilerinizi işleme izninize güvendiği herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkına da sahipsiniz.

Kişisel Bilgilerinizi toplama ve kullanma konusunda bir Veri Koruma Kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (EEA) yerel veri koruma yetkilinize başvurun

Kaliforniya gizlilik hakları

Bu Gizlilik Politikasında açıklanan haklara ek olarak, kişisel, aile veya hanehalkı kullanımı için ürün veya hizmet elde etmek üzere Kişisel Bilgiler (tüzükte tanımlandığı gibi) sağlayan Kaliforniya sakinleri, takvimden sonra varsa pazarlama amaçlı diğer işletmelerle paylaştığımız Kişisel Bilgiler hakkında talepte bulunma ve bilgi bizden alma hakkına sahiptir. Mümkünse, bu bilgiler Kişisel Bilgiler kategorilerini ve bu kişisel bilgiler hemen önceki takvim yılı için paylaştığımız işletmelerin adlarını ve adreslerini içerecektir (örneğin, cari yılda yapılan talepler önceki yıla ilişkin bilgi alacaktır). Bu bilgiyi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Bu haklar nasıl kullanılır?

Haklarınızı kullanmak için herhangi bir talep, bu belgede sağlanan iletişim bilgileri aracılığıyla Mobil Uygulama Geliştiricisine yönlendirilebilir. Bu tür isteklere yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın. İsteğiniz, iddia ettiğiniz kişi olduğunuzu veya böyle bir kişinin yetkili temsilcisi olduğunuzu doğrulamamıza izin veren yeterli bilgiyi sağlamalıdır. İsteği doğru bir şekilde anlamamıza ve ona yanıt vermemize izin vermek için yeterli ayrıntı eklemelisiniz. İlk önce böyle bir talepte bulunmak için kimliğinizi veya yetkinizi doğrulayıp Kişisel Bilgilerin sizinle ilgili olduğunu onaylamadıkça, isteğinize yanıt veremeyiz veya size Kişisel Bilgiler sağlayamayız.

Çocukların mahremiyeti

18 yaşın altındaki çocuklardan bilerek herhangi bir Kişisel Bilgi toplamıyoruz. 18 yaşın altındaysanız, lütfen Mobil Uygulama veya Hizmetimiz aracılığıyla herhangi bir Kişisel Bilgi göndermeyin. Ebeveynleri ve yasal vasileri çocuklarının İnternet kullanımını izlemeye ve çocuklarına izinleri olmadan Mobil Uygulama veya Hizmetimiz aracılığıyla asla Kişisel Bilgi vermemelerini söyleyerek bu Politikanın uygulanmasına yardımcı olmaya teşvik ediyoruz. 18 yaşın altındaki bir çocuğun Mobil Uygulama veya Hizmetimiz aracılığıyla bize Kişisel Bilgiler sağladığına inanmak için nedeniniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin. Ülkenizde Kişisel Bilgilerinizin işlenmesine onay verebilmek için en az 16 yaşında olmalısınız (bazı ülkelerde ebeveyninizin veya velinizin sizin adınıza bunu yapmasına izin verebiliriz).

E-posta pazarlama

İstediğiniz zaman gönüllü olarak abone olabileceğiniz elektronik bültenler sunuyoruz. E-posta adresinizi gizli tutmayı taahhüt ediyoruz ve e-posta adresinizi, bilgi kullanımı ve işleme bölümünde izin verilmedikçe veya bu tür e-postalar göndermek için bir üçüncü taraf sağlayıcı kullanma amaçları dışında hiçbir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğiz. E-posta yoluyla gönderilen bilgileri yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak saklayacağız.

CAN-SPAM Yasası'na uygun olarak, bizden gönderilen tüm e-postalar, e-postanın kimden geldiğini açıkça belirtecek ve gönderene nasıl ulaşılacağı hakkında açık bilgi sağlayacaktır. Bu e-postalarda yer alan abonelikten çıkma talimatlarını uygulayarak veya bizimle iletişime geçerek bültenimizi veya pazarlama e-postalarımızı almayı bırakmayı seçebilirsiniz. Ancak, gerekli işlem e-postalarını almaya devam edeceksiniz.

Diğer mobil uygulamalara bağlantılar

Mobil Uygulamamız, bize ait olmayan veya bizim tarafımızdan kontrol edilmeyen diğer mobil uygulamalara bağlantılar içerir. Bu tür diğer mobil uygulamaların veya üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın. Mobil Uygulamamızdan ayrıldığınızda farkında olmanızı ve Kişisel Bilgi toplayabilecek her bir mobil uygulamanın gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

Bilgi güvenliği

Bilgisayar sunucularında sağladığınız bilgileri, yetkisiz erişime, kullanıma veya ifşaya karşı korumalı, kontrollü ve güvenli bir ortamda saklıyoruz. Kişisel Bilgilerin kontrolünde ve gözetiminde yetkisiz erişime, kullanıma, değiştirilmeye ve ifşa edilmeye karşı korunma çabasıyla makul idari, teknik ve fiziksel güvenceler sağlıyoruz. Ancak, İnternet veya kablosuz ağ üzerinden veri aktarımı garanti edilemez. Bu nedenle, Kişisel Bilgilerinizi korumaya çalışırken,

i. İnternetin kontrolümüz dışında olan güvenlik ve gizlilik sınırlamaları vardır;

ii. Sizinle ve Mobil Uygulamamız arasında alınıp verilen bilgilerin ve verilerin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliği garanti edilemez;

iii. Bu tür bilgi ve veriler, en iyi çabalara rağmen, üçüncü bir tarafça transit olarak görüntülenebilir veya değiştirilebilir.

Veri ihlali

Mobil Uygulamanın güvenliğinin tehlikeye girdiğinin veya kullanıcıların Kişisel Bilgilerin, güvenlik saldırıları veya sahtekarlık da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere harici faaliyetlerin bir sonucu olarak ilgisiz üçüncü taraflara açıklanması durumunda, soruşturma ve raporlamanın yanı sıra kolluk kuvvetlerine bildirim ve işbirliği de dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul ölçüde uygun önlemler alma hakkımızı saklı tutarız. Veri ihlali durumunda, ihlalin sonucu olarak kullanıcı için makul bir zarar riski olduğuna inanırsak veya yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe etkilenen kişilere bildirimde bulunmak için makul çaba göstereceğiz. Bunu yaptığımızda size bir e-posta göndereceğiz.

Değişiklikler ve düzenlemeler

Bu Gizlilik Politikasını kendi takdirimize bağlı olarak zaman zaman güncelleyebiliriz ve Kişisel Bilgileri işleme biçimimizdeki önemli değişiklikleri size bildiririz. Değişiklikler yapıldığında, güncellenen tarihi bu sayfanın alt kısmında revize edeceğiz. Ayrıca, sağladığınız iletişim bilgileri gibi, takdir yetkimiz dahilinde size başka şekillerde de bildirimde bulunabiliriz. Bu Gizlilik Politikasının güncellenmiş herhangi bir sürümü, aksi belirtilmedikçe, gözden geçirilmiş Gizlilik Politikasının yayınlanmasından hemen sonra geçerli olacaktır. Gözden Geçirilmiş Gizlilik Politikasının yürürlük tarihinden (veya o tarihte belirtilen başka bir işlemden) sonra Mobil Uygulamayı veya Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklere rıza göstermeniz anlamına gelecektir. Ancak, izniniz olmadan, Kişisel Bilgilerinizi, Kişisel Bilgilerinizin toplandığı tarihte belirtilenden farklı bir şekilde kullanmayacağız. Bu politika, WebsitePolicies ile oluşturuldu.

Bu politikayı kabul etme

Bu Politikayı okuduğunuzu ve tüm şart ve koşullarına katıldığınızda kabul edersiniz. Mobil Uygulamayı veya Hizmetlerini kullanarak bu Politikaya tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Politikanın koşullarına uymayı kabul etmiyorsanız, Mobil Uygulamayı ve Hizmetlerini kullanma veya bunlara erişme yetkiniz yoktur.

Bizimle iletişime geçin

Bu Politika hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçmek veya kişisel haklarınız ve Kişisel Bilgilerinizle ilgili herhangi bir konuda bizimle iletişime geçmek isterseniz, [email protected] adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.

Bu belge en son 7 Temmuz 2024 tarihinde güncellenmiştir.

Podi Teknoloji A.Ş.

--:--
--:--

Hesabına giriş yap.

Takip edilenler listesine eklendi.

Podcast'i Paylaş