Kullanım Şartları

Bu şartlar ve koşullar ("Koşullar", "Anlaşma") PODI ("Mobil Uygulama Geliştiricisi", "bize", "biz") ve siz ("kullanıcı", "siz") arasında bir anlaşmadır. Bu Sözleşme, Podi mobil uygulamasını ve herhangi bir ürün veya hizmetini (ortak olarak "mobil uygulama" veya "Hizmetler") kullanımınızın genel şart ve koşullarını ortaya koymaktadır.

Hesaplar ve üyelik

Bu Mobil Uygulamayı kullanmak için en az 13 yaşında olmalısınız. Bu Mobil Uygulamayı kullanarak ve bu Sözleşmeyi kabul ederek en az 13 yaşında olduğunuzu garanti ve beyan edersiniz. Mobil Uygulama'da bir hesap oluşturursanız, hesabınızın güvenliğini sağlamaktan ve hesap altında gerçekleşen tüm etkinliklerden ve bu hesapla bağlantılı olarak yapılan diğer işlemlerden tamamen siz sorumlusunuz. Oturum açıp Hizmetlerimizi kullanmadan önce yeni hesapları izleme ve inceleme zorunluluğumuz yoktur. Herhangi bir türden yanlış iletişim bilgisi sağlamak hesabınızın feshedilmesine neden olabilir. Hesabınızın yetkisiz kullanımları veya diğer güvenlik ihlallerini derhal bize bildirmelisiniz. Bu tür fiiller veya ihmaller nedeniyle meydana gelen herhangi bir zarar dahil olmak üzere, tarafınızdan herhangi bir fiil veya ihmalden sorumlu olmayacağız. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal ettiğinizi veya davranışınızın veya içeriğinizin itibarımıza ve iyi niyetimize zarar verme eğilimi göstereceğini tespit edersek hesabınızı (veya hesabın herhangi bir bölümünü) askıya alabilir, devre dışı bırakabilir veya silebiliriz. Hesabınızı yukarıdaki nedenlerden dolayı silersek Hizmetlerimize yeniden kaydolamazsınız. Daha fazla kayıt yapılmasını önlemek için e-posta adresinizi ve İnternet protokolü adresinizi engelleyebiliriz.

Kullanıcı içeriği

 Hizmeti kullanırken Mobil uygulamada gönderdiğiniz herhangi bir veri, bilgi veya malzemeye ("içerik") sahip değiliz. Gönderilen tüm İçeriğin doğruluğu, kalitesi, bütünlüğü, yasallığı, güvenilirliği, uygunluğu ve fikri mülkiyeti veya kullanım hakkından tamamen siz sorumlusunuz. Sizin Hizmetlerimiz kullanılarak gönderilen veya oluşturulan Mobil Uygulamadaki İçeriği izleyebilir ve inceleyebiliriz. Kullanıcı hesabınızın İçeriğine yalnızca size Hizmet sunmak amacıyla gerektiği şekilde erişme, kopyalama, dağıtma, saklama, iletme, yeniden biçimlendirme, görüntüleme ve gerçekleştirme izni verirsiniz. Bu beyan veya garantilerden herhangi birini sınırlamaksızın, kendi takdirine bağlı olarak, makul görüşümüze göre politikalarımızı ihlal eden veya herhangi bir şekilde zararlı veya sakıncalı olan herhangi bir içeriği reddetme veya kaldırma yükümlülüğü olmasa da, hakkımız vardır. Ayrıca, sizin tarafınızdan oluşturulan veya ticari, pazarlama veya benzeri herhangi bir amaçla kullanıcı hesabınızda depolanan İçeriği kullanma, çoğaltma, uyarlama, değiştirme, yayınlama veya dağıtma lisansını da bize verirsiniz. 

Yedekler

İçeriğin düzenli yedeklemelerini yapıyoruz ve bu yedeklemelerin eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Donanım arızası veya veri kaybı durumunda, etkiyi ve kesinti süresini en aza indirmek için yedeklemeleri otomatik olarak geri yükleyeceğiz.

Diğer mobil uygulamalar bağlantılar

Bu Mobil Uygulama diğer mobil uygulamalara bağlantı verse de, doğrudan veya dolaylı olarak, burada özellikle belirtilmediği sürece, herhangi bir bağlantılı mobil uygulama ile herhangi bir onay, dernek, sponsorluk veya bağlılık ima etmiyoruz. Herhangi bir işletmenin ya da bireyin tekliflerini ya da mobil uygulamalarının içeriklerini incelemekten ya da değerlendirmekten sorumlu değiliz. Başka herhangi bir üçüncü tarafın eylemleri, ürünleri, hizmetleri ve içeriği için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Bu Mobil Uygulamadan bir bağlantı aracılığıyla eriştiğiniz herhangi bir mobil uygulamanın yasal bildirimlerini ve diğer kullanım koşullarını dikkatle gözden geçirmelisiniz. Site dışındaki diğer mobil uygulamalara bağlanma riski size aittir.

Yasaklanmış kullanımlar

Sözleşmede belirtilen diğer koşullara ek olarak, Mobil Uygulamayı veya İçeriğini kullanmanız da yasaktır:

(a) Yasa dışı herhangi bir amaç için,

(b) Başkalarını yasa dışı eylemlere katılmaya veya katılmaya davet etmek için,

(c) Uluslararası, federal, eyalet veya eyalet düzenlemelerini, kurallarını, kanunlarını veya yerel yönetmeliklerini ihlal etmek için,

(d) Fikri mülkiyet haklarımızı veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek veya ihlal etmek için,

(e) Taciz, kötüye kullanma, hakaret, zarar, iftira, küçümseme, korkutmak veya cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, ırk, yaş, ulusal köken veya engelliliğe dayalı ayrımcılık yapmak için,

(f) Yanlış veya yanıltıcı bilgi göndermek için,

(g) Hizmetin veya ilgili herhangi bir mobil uygulamanın, diğer mobil uygulamaların veya İnternet'in işlevselliğini veya çalışmasını etkileyecek herhangi bir şekilde kullanılacak veya kullanılabilecek virüsleri veya diğer kötü amaçlı kodları yüklemek veya iletmek için,

(h) Spam, kimlik avı, eczane, bahane, örümcek, tarama veya kazıma için,

(i) Müstehcen veya ahlaksız amaçlar için,

(j) Hizmetin veya ilgili herhangi bir mobil uygulamanın, diğer mobil uygulamaların veya İnternet'in güvenlik özelliklerine müdahale etmek veya bunları atlatmak için.

Yasaklı kullanımlardan herhangi birini ihlal ettiği için Hizmet'i veya ilgili herhangi bir mobil uygulamayı kullanımınızı feshetme hakkımızı saklı tutarız.

Fikri mülkiyet hakları

"Fikri Mülkiyet Hakları", herhangi bir telif hakkı ve ilgili haklar, ticari markalar, tasarımlar, patentler, icatlar, şerefiye ve devredilme hakkı, icatlar, kullanım hakları ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları, her durumda kayıtlı veya kayıt dışı olsun ve başvuruda bulunacak ve verilecek tüm başvuru ve hakları, bu haklardan ve benzer veya eşdeğer tüm hak ve biçimlerden dünyanın herhangi bir yerinde ya da gelecekte geçecek ya da geçecek olan entelektüel faaliyetlerin korunması ve diğer tüm sonuçlarıdır. Bu Sözleşme size Mobil Uygulama Geliştiricisi veya üçüncü taraflara ait hiçbir fikri mülkiyeti devretmez ve bu mülke ait tüm haklar, unvanlar ve menfaatler (taraflar arasında olduğu gibi) yalnızca Mobil Uygulama Geliştiricisi'nde kalacaktır. Mobil Uygulama veya Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılan tüm ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar, Mobil Uygulama Geliştirici veya Mobil Uygulama Geliştirici lisans verenlerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Mobil Uygulama veya Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar diğer üçüncü tarafların ticari markaları olabilir. Mobil Uygulama ve Hizmetleri kullanımınız, size herhangi bir Mobil Uygulama Geliştiricisini veya üçüncü taraf ticari markalarını çoğaltma veya başka şekilde kullanma hakkı veya lisansı vermez.

Sorumluluk sınırlaması

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Mobil Uygulama Geliştiricisi, bağlı kuruluşları, yöneticileri, memurları, çalışanları, acenteleri, tedarikçileri veya lisans verenleri hiçbir durumda dolaylı, arızi, özel, cezai, kapsam veya sonuçta ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kâr kaybı, gelir, satış, şerefiye, içeriğin kullanımı, iş üzerindeki etki, iş kesintisi, beklenen tasarruf kaybı, iş fırsatı kaybı dahil, yükümlü tarafın bu tür zararlar olasılığı konusunda bilgilendirilmiş veya bu tür zararları öngörmüş olsa bile, sınırlama olmaksızın, sözleşme, haksız fiil, garanti, yasal görev ihlali, ihmal veya başka türlü Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Mobil Uygulama Geliştiricisinin ve bağlı kuruluşlarının, görevlilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, tedarikçilerinin ve lisans verenlerinin hizmetlerle ilgili toplam yükümlülüğü bir dolar veya gerçekte nakit olarak ödenen tutarlarla sınırlı olacaktır. İlk olay veya olaydan önceki bir aylık süre boyunca mobil uygulama geliştiricinize bu sorumluluğu doğurmasıdır. Sınırlamalar ve istisnalar, bu çarenin sizi esas amacındaki herhangi bir kayıp veya başarısızlık için tamamen telafi etmediği durumlarda da geçerlidir.

Tazminat

Mobil Uygulama Geliştiricisini ve bağlı kuruluşlarını, yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, acentelerini, tedarikçilerini ve lisans verenlerini, bağlantılı olarak veya ortaya çıkan makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük, kayıp, hasar veya maliyetten zararsız ve aleyhine tazmin etmeyi ve tutmayı kabul edersiniz. İçeriğiniz, Mobil Uygulama veya Hizmetleri kullanımınız veya sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir kasıtlı suiistimal sonucunda veya bunlarla ilgili olarak herhangi birisine karşı ileri sürülen herhangi bir üçüncü taraf iddia, iddia, dava, ihtilaf veya talebi dahil.

Bölünebilirlik

Bu anlaşmada yer alan tüm haklar ve kısıtlamalar uygulanabilir ve yalnızca geçerli yasaları ihlal etmedikleri ve bu Anlaşmayı yasadışı, geçersiz kılmamaları için gerekli olduğu ölçüde sınırlı olacak şekilde uygulanabilir ve bağlayıcı olacaktır veya uygulanamayacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya herhangi bir bölümünün yetkili bir mahkeme tarafından yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, tarafların niyeti, geri kalan hükümlerin veya bölümlerinin, ve bu tür kalan hükümler veya bunların bazı bölümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Anlaşmazlık çözümü

İşbu Anlaşma'nın ve bu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlığın oluşumu, yorumu ve performansı, uyuşmazlık veya hukuk seçimi kuralları ve uygulanabildiği ölçüde Türkiye yasalarına bakılmaksızın Türkiye'nin esas ve usul kanunlarına tabidir.  Konu ile ilgili davaların münhasır yargı yetkisi ve yeri, Türkiye'de bulunan mahkemelerdir ve işbu belge ile bu mahkemelerin kişisel yargı yetkisine tabi olursunuz. İşbu Sözleşme’den doğan veya bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir davada jüri duruşması hakkından feragat edersiniz. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Sözleşmesi bu Sözleşme için geçerli değildir.

Değişiklikler ve düzenlemeler

 İşbu Anlaşma'nın veya Mobil Uygulama veya Hizmetlerle ilgili politikalarının, bu Anlaşmanın güncellenmiş bir versiyonunun Mobil Uygulamaya gönderilmesinden sonra herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Bunu yaptığımızda, güncellenen tarihi bu sayfanın alt kısmında revize edeceğiz. Bu tür değişikliklerden sonra Mobil Uygulamayı kullanmaya devam etmek, bu değişikliklere rıza göstermeniz anlamına gelecektir. Bu politika, WebsitePolicies ile oluşturuldu.

Şartların kabulü

Bu sözleşmeyi okuduğunuzda ve tüm koşullara ve şartlara katıldığınızda bu sözleşmeyi kabul etmiş olursunuz. Mobil Uygulamayı veya Hizmetlerini kullanarak bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Sözleşmenin koşullarına uymayı kabul etmiyorsanız, Mobil Uygulamayı ve Hizmetlerini kullanma veya bunlara erişme yetkiniz yoktur.

Bizimle iletişime geçin

Bu Sözleşme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçmek veya bununla ilgili herhangi bir konuda bizimle iletişime geçmek isterseniz, [email protected] adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.

Bu belge en son 2 Mart 2021 tarihinde güncellenmiştir.

--:--
--:--

Hesabına giriş yap.

Takip edilenler listesine eklendi.

Podcast'i Paylaş